Thông tin các phòng

phong

Service news and reviews
Standard Room
Diện tích: 16m2
Chỉ từ 600.000 Vnđ/ Ngày
Xem chi tiết
Trip ROOM
Diện tích: 20m2
Chỉ từ 500.000 Vnđ/ Ngày
Xem chi tiết
DOUBLE ROOM
Diện tích: 16m2
Chỉ từ 400.000 Vnđ/ Ngày
Xem chi tiết
FAMILY ROOM
Diện tích: 25m2
Chỉ từ 500.000 Vnđ/ Ngày
Xem chi tiết
TRIP ROOM
Diện tích: 22m2
Chỉ từ 400.000 Vnđ/ Ngày
Xem chi tiết
Deluxe Twin
Diện tích: 18m2
Chỉ từ 350.000 Vnđ/ Ngày
Xem chi tiết
Deluxe Double Room
Diện tích: 20m2
Chỉ từ 350.000 Vnđ/ Ngày
Xem chi tiết
Double Room
Diện tích: 16m2
Chỉ từ 300.000 Vnđ/ Ngày
Xem chi tiết
Family Room
Diện tích: 18m2m2
Chỉ từ 650.000 Vnđ/ Ngày
Xem chi tiết
Double Room
Diện tích: 18mm2
Chỉ từ 450.000 Vnđ/ Ngày
Xem chi tiết