Phòng đơn lớn

Start from 550.000 /night

Room Detail

Phòng đơn nhỏ

Start from 450.000 /night

Room Detail

Phòng đôi lớn

Start from 650.000 /night

Room Detail

Phòng đôi nhỏ

Start from 800.000 /night

Room Detail

Phòng 3 giường đơn

Start from 700.000 /night

Room Detail