Phòng đơn lớn

Start from 450.000 /night

Room Detail

Phòng đơn nhỏ

Start from 400.000 /night

Room Detail

Phòng đôi lớn

Start from 650.000 /night

Room Detail

Phòng đôi nhỏ

Start from 550.000 /night

Room Detail

Phòng 3 giường đơn

Start from 600.000 /night

Room Detail